Geluidsproductie hagelnetten: Een geruis als een dennebos!

Een nieuwe planologische situatie kan zorgen voor een toename van geluidsoverlast.

In zijn algemeenheid kan ten aanzien van toename van geluidsoverlast worden gesteld dat pas in het geval dat het geluidsniveau met circa 5 dB(A) toeneemt er mogelijk gesproken kan worden van een goed waarneembaar verschil (zie ook uitspraak ABRS 23 februari 1998 inzake Vrolijks/gemeente Venlo). Een toename van de geluidsbelasting met bijvoorbeeld 3 dB(A) is een verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen noodzakelijk. Voor de beoordeling is tevens van belang, of er andere geluidsbronnen in de omgeving van de locatie aanwezig zijn en zo ja, wat de geluidsbelasting is die daarvan uitgaat.

Het betreft hier geen inrichting in het kader van de Wet milieubeheer. Hagelnetconstructies vormen geen geluidsgevoelig object. Tevens zijn hagelnetten en bijbehorende palen geen geluidsbron.

Uit eigen ervaring weten wij dat hagelnetten, mede door diens open structuur, slechts voor een minimaal geluid productie zorgen. Dit lichte geruis zal slechts hoorbaar zijn bij extreme weersomstandigheden en is vergelijkbaar met dat van een dennenbos op een onstuimige herfstdag.

Vaak wordt het huidige gebruik van de percelen gecontinueerd onder hagelnetten, waardoor geen extra geluidsbronnen ontstaan in het gebied. Van een toename van geluidsoverlast in een mate die voor vergoeding in aanmerking komt ten gevolge van de ontwikkeling op de locatie is niet aannemelijk.

Zowel uit binnen- als buitenland hebben wij tot op heden geen enkele klacht mogen ontvangen gerelateerd aan geluidsoverlast. Met veel trots mogen wij ons dan ook meer dan 25 jaar dealer noemen van systemen t.b.v. gewasondersteuning en mogen wij stellen dat geluidsoverlast hierbij geen enkel issue is geweest.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan staan wij u graag te woord!

Bel +31 (0)46-428 0364 of mail naar info@hermensfruitsystems.eu